Asistenční služba

Euro-Center Prague, s. r. o.
24 hodin denně, 7 dní v týdnu

tel.: +420 221 860 606

fax: +420 221 860 600
help@euro-center.com

Chcete mít dobře sbaleno? Ať už vyrážíte na odpočinkovou či aktivní dovolenou, s kvalitním cestovním pojištěním můžete být v klidu, že o Vás v případě nemoci či úrazu bude dobře postaráno. Zvolte si vhodné pojištění podle účelu cesty a rozsahu plnění. Užijte si dovolenou bez starostí! S cestovním pojištěním Vás nic nezaskočí. Za několik korun denně získáte pojištění léčebných výloh i odpovědnosti za škodu.

Přehled pojistného plnění (limity v Kč)   OPTIMAL STANDARD BASIC
Územní rozsah Celý svět Evropa Basic
Léčebné výlohy Léčebné výlohy
Fyzioterapie
Zubní ošetření
2 000 000
120 000
24 000
1 000 000
120 000
24 000
Asistenční služby 1. Aktivní asistence
2. Převoz, přeložení a přeprava
3. Repatriace tělesných ostatků
4. Opatrovník
Neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
Neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
Úraz 1. Trvalé následky úrazu
2. Úmrtí následkem úrazu
200 000
100 000
200 000
100 000
Osobní věci Škoda na osobních věcech 15 000 15 000 10 000 1)
Zrušení cesty Stornopoplatky 15 000 10 000 20 000 2)
Úpadek leteckého dopravce Uhrazení ceny letenky 40 000 20 000
990,-Kč 490,-Kč 190,-Kč

Důležité informace k pojištění

Obraťte se na naši asistenční službu v jakékoliv tís-
ňové situaci. Odkudkoliv ze světa jsou Vám k dispo-
zici na telefonu naši asistenční koordinátoři, s ni-
miž můžete hovořit česky 24 hodin denně 365 dní
v roce.

Pro případ zdravotních problémů je připraven na asi-
stenční lince zkušený lékař, který Vám pomůže ne-
příjemnou situaci vyřešit.

V případě hospitalizace musíte asistenční službu
telefonicky informovat okamžitě!