TOP
Image Alt

Cestování dítěte bez rodičů – nedoprovázené dítě

Co potřebujete vědět, když dítě cestuje samo. NEZLETILÁ OSOBA BEZ DOPROVODU.

Ať už plánujete pro vaše dítě výlet letadlem za prarodiči nebo na studium v zahraničí, můžete požádat leteckou společnost o službu „nedoprovázené dítě“. Díky této službě se můžete uvolnit, letecká společnost se postará o to, aby dětské cestovní zážitky byly pozitivní a nezapomenutelné. Doporučuji, abyste si ověřili níže uvedené informace a doufáme, že pro vás budou užitečné. Upozorňujeme, že pravidla pro nezletilou osobu bez doprovodu se liší v závislosti na věku dítěte, zemi odeslání / příjezdu, délce cesty a letecké společnosti.

Kroky, které musíte dodržovat:

– Pro děti do 5 let nelze službu poskytnout a pouze děti starší 18 let mohou být navrženy k tomu, aby doprovázely dítě.

– Děti ve věku od 5 do 12 let (pro některé letecké společnosti do 15 let) mohou cestovat bez rodičů nebo zákonných zástupců, doprovázené pouze zaměstnanci letecké společnosti (služba je pro tuto věkovou kategorii povinná). Taková služba se nazývá nedoprovázené dítě. U dětí ve věku od 12 do 18 let je služba bez doprovodu dobrovolná (výjimkou jsou některé země, které neumožňují opustit země bez doprovodu, i když vaše dítě je staré 17 let).

– Pokud vaše dítě cestuje samo nebo s vámi, vždy zkontrolujte vstupní a cestovní požadavky pro nezletilé. Za tímto účelem je vhodné kontaktovat příslušné velvyslanectví nebo konzulát. Zohledněte také tranzitní zemi, kde má vaše dítě přestupy. Ujistěte se, že vaše dítě má všechny cestovní doklady potřebné pro celou cestu a vždy se obraťte na příslušné orgány země o aktuální informace.

Službu lze rezervovat minimálně 48 hodin před odletem, a to prostřednictvím cestovní agentury nebo přímo u letecké společnosti. Službu nelze rezervovat online.

– Před rezervací letenky byste měli ověřit možnost objednání této služby u své cestovní agentury.

Ditě bez doprovodu nemusí byt akceptované pro přepravu pokud:

• lety jsou provozované jinými leteckými společnostmi, tz coresharing,

• na palubě je povolen omezený počet dětí (v závislosti na trase a velikosti letadla),

• lety jsou s přestupem delším než 2 hodiny, nočním přestupem, cesta se skládá z letů více leteckých společností nebo má transfer mezi letištěm (různá letiště nebo různé terminály). Upozorňujeme, že některé letecké společnosti mohou poskytovat tuto službu pouze na letech bez přestupů.

• let je provozován nízkonákladovou leteckou společností.

– Než budete kontaktovat leteckou společnost nebo cestovní kancelář, připravte si informace o věku dítěte, datu narození, osobě doprovázející nezletilého na letiště a osobě, která vyzvedne nezletilou osobu na místě určení. Malé dítě by mělo být doprovázeno rodičem nebo právním zástupcem na letiště a mělo by být na místě určení předáno dospělému uvedenému ve formuláři. Oba budou identifikovány průkazem totožnosti.

– Poplatky a příplatky za nezletilou službu bez doprovodu se liší v závislosti na letecké společnosti a na letu a jsou vypočteny podle směru letu podle počtu segmentů. Některé letecké společnosti umožňují, aby cestovní kancelář vybírala poplatky, v jiných případech bude se platit poplatek na letišti.

– Cestující přijdou na letiště nejméně 2 hodiny před odletem (mezikontinentální lety nejméně 3 hodiny), doprovázené svými rodiči nebo zákonným zástupcem, kteří mají veškeré potřebné doklady pro cestu. Při odbavení vyplní formulář, který poskytne letecká společnost, s kontaktními údaji rodičů a osobou, která převezme nezletilé na místě určení. Doporučujeme, abyste se dostali na letiště s dostatečným předstihem a využili odbavovací přepážku určenou pro zvláštní cestující. Některé letecké společnosti mají na svých webových stránkách formuláře pro nedoprovázené dítě, abyste ho mohli vyplnit před odbavením, a tak předešli zdržení. Ujistěte se, že jste vyplnili celý formulář.

– Po odbavení převezme dítě zástupce letecké společnosti a je doprovázeno až do letadla. Na některých letištích je možné doprovodit dítě až k odletové bráně, pokud máte svůj cestovní pas s sebou. V letadle jsou zvláštní místa vyhrazená pro nezletilé bez doprovodu (v blízkosti letušek). Během celého letu bude za dítětem přednostně dohlížet palubní personál, aby bylo zajištěno jeho pohodlí a bezpečnost. Na mezikontinentálních letech se mladý cestovatel může těšit na zábavu během letu. Také si můžete zkontrolovat a zvolit palubní menu pro vaše dítě.

– Po příletu bude personál letiště doprovázet vaše dítě přes hraniční kontrolu a vyzvedne s ním zavazadlo v příletové hale. Mladý cestovatel bude předán dospělé osobě určené k převzetí, která předloží průkaz totožnosti.

– V případě zpoždění nebo zrušení letu nemějte obavy, letecká společnost vám sdělí nový harmonogram. Budete informováni telefonicky, e-mailem a textovou zprávou o všech změnách.

Jiné podmínky:

– Některá letiště mají salonky pro juniory, kde vaše dítě může pobýt během transferu. Mladý cestovatel si může vychutnat nealkoholické nápoje, počítačové hry, filmy, knihy v různých jazycích a různé hračky.

– V některých zemích by mladý cestovatel měl letět doprovázen, a to i v případě, že je starý 17 let, ale jsou letecké společnosti, které nabízejí službu bez doprovodu pouze do 14 let.

– Pokud letecká společnost vyhodnotí, že existuje možnost přistání letu na jiném letišti kvůli špatnému počasí nebo jiným mimořádným okolnostem, letecká společnost neumožní neplnoletým osobám bez doprovodu cestovat tímto letem.

– Nezapomeňte, že zaměstnanci nemusí mluvit jazykem vašeho dítěte.

– Děti, které létají samy, nemohou cestovat s domácími zvířaty (v kabině nebo v nákladním prostoru).

– Pokud má dítě zdravotní stav, který může vyžadovat lék během letu, musí mít schopnost samo si podat lék. Palubní průvodčí nemohou podávat léky a léky neskladují na chladném místě.

Pokud tento příspěvek považujete za užitečný a zajímavý, sdílejte ho, prosím, se svými přáteli.